Audiitoriks ei saa pelgalt õppides

Ehkki audiitori õppekava on nii mõneski maailma ülikoolis s.h  magistriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis, toimub audiitoriks saamine siiski läbi praktiseerimise kogenud kolleegide kõrval ning karjäärimudel „õpipoisist selliks, sellist meistriks“ on audiitortegevuses seni ainuvõimalik.

Tüüpiline audiitor on finants- või majandusharidusega ning üldjuhul eeldatakse töökonkurssidel kandideerijatelt vähemalt lõpetamisjärgus olevat bakalaureusekraadi ning majandusaasta aruande koostamise ja tõlgendamise oskust, ent  formaalsed „sisenemispiirangud“ on pigem madalad ning tipp-audiitoritegi seas on väga erineva kõrgharidusega inimesi.

Audit on parimatele!

Suuremad audiitorfirmad värbavad tööjõudu regulaarselt ning isiksusliku ja vaimse võimekuse osas on nõudmised töötajatele kõrged: väga põhjalikult otsitakse ja hinnatakse kandidaatide analüüsi- ja sünteesioskust nii probleemide tuvastamisel kui lahendamisel, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust oma mõtete ja seisukohtade esitamisel, kaitsmisel ja näitlikustamisel, projekti- ja enesejuhtimise suutlikkust. Tiheda konkursisõela läbinud pääsevad juba üsna kiiresti reaalseid tööülesandeid täitma mõne ettevõtte auditi tiimi liikmena.

Elumuutev kogemus

Ka neile, kes pikas perspektiivis ei näe end töötamas audiitorina, on praktilise audiitortegevuse kogemus tulevases tööelus hindamatu väärtusega - üle poolte maailma 100 suurima ettevõtte finantsjuhtidest alustasid oma karjääri audiitorina!

Kõrgeim tase - vandeaudiitor

Pärast kolme aastat audiitori assistendina töötamist saab taotleda vandeaudiitori kutset, sooritades kaheksast osast koosneva kutseeksami. Viimastel aastatel on eksami edukalt sooritanud keskmiselt 15-20 inimest aastas.

Menüü