Audiitorkogu missioon on suurendada Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust oma liikmete toetamise kaudu nende kutse- ja äritegevuses.

Audiitorkogu strateegiast  tulenevad alljärgnevad tegevuseesmärgid:
•    Korraldada vandeaudiitoritele tipptasemel koolitusi ning pakkuda neile oma tegevuseks vajalikke abivahendeid;
•    Hoolitseda, et avalikkus teab ja väärtustab audiitorite professionaalseid teenuseid;
•    Leida viise audiitorteenuste abil Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse suurendamiseks;
•    Tagada efektiivse järelevalve kaudu kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalik keskkond ning võrdsed konkurentsitingimused.

Audiitorkogu on omavalitsuslikul põhimõttel tegutsev kutseühendus arvestusala audiitortegevuse korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Ajalugu

Audiitorkogu loodi aastal 1999 seaduse alusel avalik-õigusliku juriidilise isikuna, mille liikmeteks on kõik Eestis tegevusluba omavad vandeaudiitorid (üle 350 spetsialisti) ja kõik audiitorettevõtjad (umbes 150 juriidilist isikut). Aastatel 1990-1999 täitis Audiitorkogu rolli Rahandusministeeriumi juures tegutsenud Audiitortegevuse nõukogu, mille juhid ja eestvedajad olid valdavalt tegevaudiitorid.

 

 

 

Menüü